Acil durum aydınlatma sistemleri, binalarda normal aydınlatma kesintiye uğradığında, derhal otomatik olarak devreye girerek belirlenmiş asgari bir süre boyunca yeterli düzeyde aydınlatma sağlarlar. Binanızda aydınlatmanın devre dışı kalması, şebeke geriliminin kesilmesi veya tesisattaki bir arıza nedeniyle olabileceği gibi yangın, deprem, sabotaj vb. nedenlerle de olabilir. Binada bulunanların can güvenliğinin tehlikeye girdiği bu tür acil durumlarda, binadan hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliye sağlanması için, standartlara uygun olarak tasarlanmış bir acil aydınlatma sisteminin bulunması gereklidir. Bu sistemlerde kullanılacak tüm aydınlatma ve kontrol cihazlarının da standartlara uygun sertifikalı ürünler olması zorunludur.

İnsanların şebeke geriliminin kesildiği bir acil durumda binanızda engellere takılmadan, düşmeden, yaralanmadan, paniğe kapılmadan kaçış yolları tıkanmaksızın güvenli bölgelere ulaşmasını sağlayacak acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerini yönetmelik ve standartlara uygun olarak tasarlıyor ve kuruyoruz.

 

Binanızın kullanım sınıfı ve kullanıcı sayısına bağlı olarak acil durum aydınlatma sistemi bulunması zorunlu olabilir. 

Ülkemizde ilk olarak 2002'de yayınlanan ve en son 2009'da yenilenen Binaların Yangından Korunması için Yönetmelik, binaların büyük bir kısmında acil durum aydınlatması yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Eğer binanız aşağıdaki belirtilenlerden birine uyuyorsa acil durum aydınlatması bulunmalıdır.

Hastaneler ve huzur evleri

Eğitim amaçlı binalar

Kullanıcı yükü 200'den fazla olan bütün binalar

Zemin seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalar

Penceresiz binalar

Otel, motel ve yatakhaneler

Yüksek tehlikeli yerler

Yüksek binalar

Acil durum aydınlatma sisteminizi düzenli olarak test etmeniz ve test raporlarını hazır bulundurmanız gereklidir.

Sisteminizin özelliklerine bağlı olarak günlük, aylık ve yıllık olarak uygulanması gereken testler bulunmaktadır. Bu testler acil durum aydınlatma sisteminizi oluşturan bütün cihazların çalışır durumda olduklarını görmek ve bakım gerektiren cihazlara müdahale edilmesi amacını gütmektedir. Test sonuçları ve servis raporları, yerel yönetim görevlileri tarafından istendiğinde gösterilecek şekilde düzenlenmeli ve muhafaza edilmelidir.

Binanızın kullanım sınıfı, büyüklüğü ve kullanıcı sayısı sizin için önereceğimiz acil durum aydınlatma sistemi için belirleyicidir.

Temel olarak acil durum aydınlatma sistemleri iki farklı tipte yapılabilmektedir.

Merkezi Batarya Acil Durum Aydınlatma Sistemleri acil aydınlatma amacıyla kullanılacak aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin merkezi bir akümülatör bataryasından beslendiği ve izlendiği sistemlerdir. Normal aydınlatma esnasında armatürlerin ve armatürleri besleyecek hatların çalışır durumda olduklarını izleyen ve raporlayan bu sistemler arızaları bildirerek acil durum aydınlatmasının sürekli çalışır durumda tutulmasına olanak sağlarlar. Armatürler ve hat arızalarını hat bazında ya da bireysel adreslerle bildiren tipte merkezi batarya acil durum aydınlatma sistemleri mevcuttur. Merkezi batarya sistemleri kullanıldığında standartların gerektirdiği testler merkezi batarya ünitesinden yapılabildiği ve arızalı armatürler otomatik olarak bildirildiği için armatürleri tek tek elle test etmeye gerek yoktur.

Bağımsız Kendinden Bataryalı Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri kendi batarya, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip cihazlardır. Bağımsız aydınlatma armatürlerinin en basit tipleri ancak çok temel arızaları üzerlerindeki sağlıklı durum lambalarının sönmesiyle bildirirler. Bunları test etmek için elle üzerlerinden test durumuna sokmak ve çalışıyorlarsa test sürelerinin sonunda durumlarını kontrol etmek gerekir. Daha gelişmiş bazı bağımsız acil durum aydınlatma üniteleri kendi kendilerini test ederek test sonuçlarını üzerlerindeki ışıklı göstergelerle belirtebilirler. Bağımsız kendinden bataryalı acil durum aydınlatma armatürlerini adreslenebilir test modülleriyle otomatik olarak izleyen ve periyodik testlerini otomatik olarak yaparak raporlayan merkezi izleme ve denetim sistemleri de bulunmaktadır.

Sisteminizde kullanılması gereken acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürü sayısı arttıkça gerek ilk kurulum maliyeti, gerekse işletme maliyetleri ve kolaylığı açısından Merkezi Batarya tipi sistemler avantajlı olmaktadır. Armatür sayısı azaldıkça Bağımsız Kendinden Bataryalı cihaz kullanımı tercih edilebilmektedir. Binaların Yangından Korunması için Yönetmelik, merkezi batarya sistemi uygulamalarına birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bazı sınırlamalar da getirmektedir.

Her tip acil durum aydınlatma sistemlerini tasarlayıp uyguluyoruz.

Yukarıda belirttiğimiz merkezi batarya tipi ya da kendinden bataryalı bağımsız armatürlerle kurulan acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerini uluslararası ve yerel standart ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlıyor ve kuruyoruz. Bu sistemlerde kullandığımız tüm ürünler Avrupa ve Türk Standartlarına uygunluğu belgelenmiş sertifikalı ürünler ve kurduğumuz tüm sistemlerin periyodik bakım çalışmalarını da talep edildiği taktirde üstleniyoruz.