Bina otomasyon ve yönetim sistemleri, tesisin tipine bağlı olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, jeneratör, hidrafor, VRV-VRF sistemleri, fan coiller, VAV ler, aydınlatma , otopark CO gaz izleme ve egzost kontrol sistemleri gibi farklı elektromekanik sistemlerin tek bir merkezden kontrolü, izlenmesi ve raporlanmasını kapsar. Ayrıca CCTV (kapalı devre televizyon), kartlı geçiş, yangın algılama vb diğer güvenlik sistemleri ile de entegre edilerek tek merkezden tüm binanın minimum personel ve maksimum verimlilikle kontrolünü sağlar.

Isıtma-Soğutma-Havalandırma (Mekanik Otomasyon) Sistemleri

İşletmelerin faaliyet alanına, konfor-kontrol ihtiyaçlarına, elektro-mekanik sistemlerine bağlı olarak, kaynakların en etkili şekilde kullanılması, raporlanması, ısıtma, soğutma, havalandırma, su temin gibi mekanik sistem kontrollerinde insan faktörünü en aza indirerek, işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol sağlanması temel amaçtır.

Aydınlatma Otomasyon Sistemleri:

İşletmelerin iç-dış-mimari aydınlatma sistemlerinin zamana, ortam ışık şiddetine, kullanım yoğunluğuna göre otomatik olarak kontrol edilerek, işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol sağlanması temel amaçtır.

Otopark Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri:

Otoparklarda egzost gazı yoğunluğunun takibi, eşik seviye aşımında alarm verilmesi, egzost fanlarının çalıştırılması için kurulan sistemleri kapsamaktadır.

Üst Düzey Entegrasyon:

Bina otomasyon sisteminin (BMS) yangın algılama, kartlı geçiş, CCTV, PDKS gibi diğer zayıf akım sistemleriyle entegrasyon platformu sağlayabilmesi nedeniyle de işletme genelinde sağlayacağı maliyet ve verimlilik, katlanarak artmakta, tek merkezden farklı sistemler yönetilip izlenmekte ve sistemler birbiriyle konuşabilmektedir.

Neden bina otomasyon sistemi kullanıyoruz?

Kontrol edilen alanlarda konfor şartlarının oluşturulması: mekan sıcaklığı, nemi, ışık şiddeti, hava kalitesi, kullanım su sıcaklığının ayarlanması. 

Enerji Tasarrufu: Su-hava sıcaklığının, ışık şiddetinin, açma-kapama zamanlarının otomatik ayarlanması, gereksiz ısıtma-soğutma-aydınlatma yapılmaması, enerji sarfiyatı hesaplanması

Rutin İşlem Kontrolleri : Günlük, haftalık, saatlik cihaz açma-kapama programlarının oluşturulması,cihazların sıralı çalıştırılmasıyla, eşit yıpranma sağlanması, arızada yedek cihaza geçme

Koruyucu Bakım ve Sistem Sürekliliği : Elektromekanik sistemlerin sarf ve yedek parça ömürlerinin takibi, minimum yedek parça stoklarının tutulması, arıza durumunda iş emirlerinin yazılması, sık arızalanan sistemlerin tesbiti

İnsan kaynaklı hataların ortadan kaldırılması ve eleman maliyetinin azaltılması: Minimum insan müdahalesi ile hataların, gereksiz enerji sarfiyatının ve işgücünün azaltılması, kaynakların verimli kullanımı

Hangi sistemleri kontrol ediyoruz?

Klima Santralleri (AHU),

Egzost, besleme, basınçlandırma fanları,

Pompalar

Kazanlar ve ısıtma sistemleri,

Soğutma grupları ve soğutma sistemleri,

Isı Dönüştürücüler (Isıtma, kullanım sıcak suyu vb..)

İç-dış aydınlatma

Elektrik ve ısı enerjisi izleme (Enerji analizörleri, akım-gerilim-güç izleme, enerji anahtarlama)

Oda mekanik ekipmanları (Fan Coil, VRV, VAV, split klima..)

Su depolama ve temin sistemleri, asansörler, jeneratör, kompresör, su arıtma, paket cihazlar İç ve dış aydınlatmalar

Açık platform yazılım ve donanım kullanarak ürün bağımlılığını kaldırıyoruz

Sistemin olası genişleme ihtiyaçlarını, mevcut yada daha sonra sisteme eklenebilecek farklı marka otomasyon sistemlerinin, paket cihazların, kurulan bina otomasyon sistemine entegre edilmesi ve aynı bedenin birer organı gibi uyumlu çalışmasını, her otomasyon platformu sağlayamaz. Bacnet, Modbus, LON, M-bus gibi açık platform altyapıları destekleyen bir Bina Otomasyon Sistemi kurulması, işletmelere kurulan otomasyon sistemi üzerinde firma bağımlılığını en aza indirme imkanı sağlar.

Sistem sürekliliğini kullanıcı eğitimi ve teknik destek hizmetlerimizle sağlıyoruz

Kurulan sistemin, firma yada kişilere bağımlı olmadan hayatiyetinin sürdürülebilmesi, doğru ürün, dökümantasyon-proje ve yedek parça temini, geriye doğru uyumluluk, global ürün ve teknik servis desteği kurulacak sistemde aranması gereken anahtar faktörlerdir.

Dünyanın önde gelen üreticileriyle kurduğumuz çözüm ortaklıkları sayesinde, sistemlerinizi sizin için en uygun, güncel, genişletilebilir yazılım ve donanım kullanarak tasarlıyor, kuruyor ve kurduğumuz sistemlerin satış sonrası desteğini veriyoruz.

Bina otomasyon sistemi uygulama kapsam ve alanları

Binalarınızın elektro-mekanik altyapısı, kullanım amacı, teknik ve işletme personel sayısı, bilgi seviyesi, olası genişleme imkan ve hedefleri, tasarruf ve sistem yönetim ihtiyaçları Bina Otomasyon Sistemi kurulumunda belirleyici etkendir. Endüstriyel tesisler, rezidans binaları, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları kısmen ortak, kısmen de birbirlerinden farklı otomasyon ve entegrasyon gereksinimlerine sahiptir.

1 Oteller:

Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su temin sistemlerinin kontrolü

Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü

Alarm, çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri vb.. raporlama

Oda dolu-boş yada check-in durumuna göre oda ısıtma, aydınlatma ve enerji kontrolü.

Havuz, uzak nokta aydınlatmaları, pompaları, soğutma grupları, su depoları soğuk odalar vb.. ekipmanın merkezden kontrol

2 Alışveriş ya da İş Merkezleri:

Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su temin sistemlerinin kontrolü

Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü

Alarm, çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri vb.. raporlama

Kiralık alanlarda ısı,elektrik,su,gaz tüketimi hesaplama, faturalama

3 Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler:

Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su temin sistemlerinin kontrolü

Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü

Alarm, çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri vb.. raporlama

Üretimde kullanılan buhar, basınçlı hava, su, yakıt gibi girdilerin sıcaklık, basınç, akış, debi kontrolü, stok durumu, rezerv ve sipariş seviye takibi

Paket sistemlerin, bantların, arıtma sisteminin alarm ve çalışma süre takibi, izlenmesi

4 Üniversite Kampüsleri:

Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su temin sistemlerinin kontrolü

Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü

Alarm, çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri vb.. raporlama

Uzak nokta çevre aydınlatma, pompa, soğutma grubu, su deposu, pissu çukuruı vb.. ekipmanın merkezden kontrolü, izlenmesi

Bahçe sulama kontrolü

Yurt odalarında su-elektrik-ısı sarfiyatının takibi ve faturalanması

Bina otomasyon proje tasarım ve uygulama süreçlerimiz

Bina Otomasyon Sistem kurulumu için TRON a başvurduğunuzda sizin için en uygun sistemi uygulayabilmek için aşağıdaki çalışmalar yapılır:

1 Tesisinizdeki mevcut elektro-mekanik sistem incelenip, talepleriniz de dikkate alınarak, hangi sistemler için otomasyon uygulanmasının gerekeceği belirlenir.

2 Bina Otomasyon Sisteminin binanızdaki CCTV, yangın alarm, kartlı geçiş, asansör, endüstriyel otomasyon vb.. diğer sistemlerle entegrasyon gerekliliği ve bunun düzeyi belirlenir.

3 Otomasyon senaryoları öncelikli olarak proje firmanızın tasarımları doğrultusunda tartışılarak oluşturulur.

4 Geleceğe dönük genişleme ihtiyaçları da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri sunulur.

5 Çözümde karar kılındığında, uygulama projeleri hazırlanır, mühendislik, programlama, grafik tasarım ve daha sonra sahada montaj ve programlama çalışmaları tamamlanarak işletme personeliniz eğitilir ve sistem teslim edilir.

6 Başlangıç aşamasında mühendislerimiz sistemin çalışmasını süpervize ederek, sistem operatörlerinin eğitim eksikleri varsa tamamlarlar ve gerek duyulduğu takdirde küçük programlama ayarlarını gerçekleştirirler.

7 Sistemleriniz işletmeye alındıktan sonra da bakım ve servis gereksinimleriniz için teknik servis ekiplerimiz emrinizdedir.

Çok geniş bir otomasyon ürün portföyünü destekliyoruz

Komple anahtar teslimi çözümler sağlamak amacıyla ürünlerimiz arasında lokal ve ağ bağlantılı donanım ve merkezi yazılımların yanı sıra ısıtma-soğutma-havalandırma saha ekipmanları, gaz, su kaçak, CO kaçak gibi güvenlik saha ekipmanları ve benzeri kontrol donanımını da bulunduruyoruz.

Sıcaklık-nem-basınç sensör ve anahtarları

Hava-su debi, hız sensör ve anahtarları

CO2, Hava kalite sensörleri

Su-gaz-CO kaçak dedektörleri

Motorlu oransal, on/off, yüzer kontrol vana motorları ve vana gövdeleri

Kelebek, solenoid vanalar Oransal-on/off- yüzer kontrol damper motorları

Ekranlı, ekransız tam programlı kontrol cihazları

Mekanik- LCD Ekranlı oda ve FCU termostatları

FCU termal tahrikli ve motorlu vanalar

WEB tabanlı kontrol cihazları

Grafik, animasyonlu merkezi izleme-kontrol ve raporlama yazılımları

LON, Bacnet vb.. açık protokol sistem entegrasyonu

RS232 çıkışlı paket sistem entegrasyonu (Chiller, kompresör, jeneratör vb..)