Devriye tur sistemi: Belirli alanların, belirlenen zaman aralıklarında kontrol edilip edilmediğini tespit etmek, güvenlik görevlilerinin

görevleri süresince belirlenen bölgeden ayrılmadan bölgenin kontrolünü sağlaması amacıyla kurulan sistemlerdir.
Sistem; akıllı kalem,güvenlik tomu,kontrol noktası ve kontrol programı olmak üzere 4 elemanla istenilen raporu hazırlar.
Çalışma prensibi;Güvenlik görevlisi kendisine verilen tomu akıllı kaleme bir kez okutarak göreve kimin başladığını belirler ve görev süresince
belirlenen alandaki kontrol noktalarını belirlenen sıraya göre akıllı kaleme okutarak bölgedeki kontrol edilen noktaları rapora hazır hale getirir.
Belirli periyotlarda (günlük,haftalık veya aylık) akıllı kalem bilgisayara bağlanarak bölgenin hangi saatlerde kimler tarafından kontrol edildiği raporlanır.

AKILLI KALEMDEN ALINABİLECEK RAPORLAR

Akıllı kalem bilgisayara bağlandıktan sonra kontrol programı açılarak 
Seçilen iki zaman dilimi arasında 
Güvenlik görevlisi belirlenen noktaları hangi tarih ve saatlerde kontrol etmiş? 
Güvelik görevlisi ne kadar zaman boş kalmış? (tur atmamış)
Bölgeyi hangi görevliler dolaşmış?
Güvenlik görevlisi kendisine belirtilen tur saatlerini kaç kez ihlal etmiş?
Bölgedeki herhangi bir noktaya kaç dk arayla uğranmış, o nokta kaç dk boş kalmış?
Program bu raporların hepsini tek rapor halinde verebildiği gibi tarihe,görevliye,noktaya,vardıyaya görede ayrı ayrı verebilmektedir.